درب اتوماتیک

شرکت آچیلان دُر با مجموعه ای متشکل از کارشناسان و تکنیسینهای مجرب در زمینـه مهندسی الکترونیک پس از چندین سال تحقیقات و بررسی عوامـل تـولیـد بـا طـرح
اولیـه محصول خود متناسب با نیاز بازار ایـران در سـال ۱۳۷۱ به طـور تخصصـی و بـرای اولیـن بـار در زمینه تولید

دربهای اتوماتیک

فعالیت خود را آغاز و اولین تولید خود را در سال ۱۳۷۲در مشهــد نصب نمـود
 

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان ستارخان ، قبل از چهارراه خسرو ، پلاک 581، ساختمان آچیلان در

تلفن : 44291794 - 21 98+ 

44279500 - 21 98+ (50 خط)

 این شـرکـت پـس از سپـری شـدن چندین سال و با کسب تجربیات ارزشمند توانست برای نخستین بار در ایران
iso9001گـواهـی نـامـه 
.را برای طراحی و تولید دربهای اتوماتیک اخذ نماید